X
تبلیغات
جادوگری

جادوگری

چند اعمال عجیب و غریب

 
سلام دوستان . امشب چند آموزش جالب و عجیب به شما یاد میدهم که در کتابی نخواهید و کمتر استادی این چند فنون را یاد دارد و این علم بدون دعا و طلسم است امیدوارم از این آموزش ها استفاده کافی را ببرید نظر فراموش نشود .

آموزش :

1) باب نروییدن مو : اگر بخواهی جایی از صورت یا بدن مو دیگر نروید باید مو را بزند سپس آن قسمت را با ماضیح و افیون و سرکه بمالد دیگر در آن قسمت مو در نمیاید .

۲) باب خواص بعضی از حیوانات :

اسب : اگر دندان اسب را بر کودک ببندند دندان برآید . گوشتش بادهای بدن را رفع میکند و اگر تار مویی از باسن او برکنند و بر در خانه ببندند پشه در آن خانه نیاید . اگر دم اسب در زیر زنی بسوزانند که بچه در شکم او مرده باشد در حال از او جدا شود و اگر تیری را به عرق او تر کنند زهرآلود شود .

حمار : (خر) : اگر دندان او را زیر بالش کسی گذارند خواب بر او غالب شود . اگر جگر او را خشک کنند و بسایند و بر کسی ببندند که او تب ربع داشته باشد از بین برود . گوشتش را هرکه بخورد از زهرها ایمن میشود . خون او را اگر بر بواسیر بمالند خوب میشود .

 سوسمار : اگر کسی استخوان او با خود بردارد او را زنان دوست دارند . اگر پوستش را در دسته شمشیر گیرند صاحبش را دلیری پدید آید . اگر با پوستش ظرف عسل سازند هرکه از ان بخورد قوت باه بیفزاید .

 شغال : اگر زبان او را در خانه قومی بگذارند در میان آنها دشمنی و خصومت افتد .

خرگوش : اگر دندانش را به دندانی که درد میکند بگذارند خوب میشود . اگر خون خرگوش را زنی بخورد دیگر آبستن نمیشود همچنین اگر سرگین او را زنی با خود داشته باشد آبستن نمیشود .

گربه : اگر چشم او را خشک کرده و بدان تبخر کنند هر حاجت که از کسی بخواهند برآید . اگر دل گربه سیاه را در پوستش پیچیده با خود داشته باشند هیچ دشمن بر او ظفر نیابد . اگر گوشت گربه سیاه بخورد جادویی بر او کار نکند . هر که خون گربه سیاه بیاشامد زنان او را دوست دارند و اگر زن بخورد مردان او را دوست دارند .

 کفتار : اگر زبان او را با خود نگه دارند سگان به او بانگ نکنند . اگر جگر او را بسوزانند و در چشم کشند شبکوری را ببرد . اگر فرج او بر مردی بندند زن عاشق او شود . اگر سرگین او بر سر بگذارند موی را برویاند .

سگ : اگر چشمهای سگ سیاه در زیر دیوار دفن کنند آن موضع خراب شود .

  کبوتر : اگر کسی ... را بخورد از چشم مردم غایب شود و ناپدید شود .

خفاش : اگر او را در زیر بالش کسی بگذارند خواب نیای و تا زمانی که زیر بالشش باشد بیدار بماند . اگر موی زیر بغل خود را بتراشند و خفاش را بدان موضع بمالند موی برنیاید . اگر او را در خانه مورچگان بیندازند همه بروند .

فعلا قسمت خیلی کمی هم از خواص برخی حیوانات گفتم . اگر بازدیدکنندگان دوست داشته باشند بیشتر بدانند نظر بدهند و اگر نمیخواهند بگویند تا فنون از دعا و طلسمات آموزش دهم .

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 18:34  توسط مهدي  | 

سلام دوستان تا چند روز دیگه می خوام آموزش جادو گری به شما اموزش بدم .شاید باور نکردنی باشه ولی همه تضمینی اند.نظر فراموش نشه!!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388ساعت 22:0  توسط مهدي  | 

۵) باب محبت و دوستی : این کار را انجام نمیدهید مگر به حق و گرنه نتیجه ی معکوس میدهد . برای این که بخواهی با شخصی دوست شوی و او تو را دوست داشته باشد دعای زیر را بر روی یک چیز شیرین مانند خرما یا شکلات یا ... سه (۳) مرتبه بخوانید و به طرف بدهید تا بخورد محبت آن شخص با شما طوری میشود که حتی فکرش را هم نمیکردید :

یُحِبُونَهُم کَحُبِ اللهِ وَالّذِینَ آمَنُوا أشَدُّ حُبَّا للهِ

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388ساعت 21:40  توسط مهدي  | 

با سلام

امیدوارم وبلاگ خوبی داشته باری شما فراهم بکنم .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن 1388ساعت 20:53  توسط مهدي  |